Program

Stawiamy na spersonalizowaną pracę w 3 kluczowych obszarach:

 • icon manage

  Zarządzanie organizacją

 • icon brain

  Zarządzanie własnym stylem przywództwa

 • icon leader

  Lider - menedżerowie - otoczenie biznesowe

Proponujemy:

 • 3 zjazdy 3-dniowe
 • Power speech
 • Indywidualne testy przywództwa
 • 8-10 warsztatów
 • Indywidualne sesje
 • Spersonalizowaną strategię komunikacji przygotowaną dla każdego uczestnika
 • Networking w najwyższej kadrze menedżerskiej
 • Indywidualny plan rozwoju kompetencji przywódczych

Program modułowy

 • 1

  Re-defining Leadership

  Otwierający wykład inspiracyjny o przywódczych kompetencjach oraz modelach, które realizują się w najbardziej efektywnych organizacjach oraz elastycznie odpowiadają na potrzeby nowoczesnego świata.

 • 2

  Values-based Leadership in Action

  Przywództwo oparte na wartościach to jednocześnie styl, ale i filozofia zarządzania. Jak w praktyce budować organizację opartą na wartościach? Fundamentem dla tej filozofii staje się inteligencja emocjonalna, autorefleksja i perspektywa uwzględniająca różnice osobowościowe oraz komunikacyjne. Dzięki wartościom zespół może skuteczniej pracować w zrównoważonym otoczeniu zgodnym ze standardami well-being, bez konieczności rezygnacji z produktywności czy zwiększania efektywności biznesowej. Transparentna komunikacja wartości i oczekiwań staje się szczególną odpowiedzialnością liderów, którzy muszą wykształcić w menedżerach niższych szczebli takie zarządzanie zespołami, które z komunikacji czyni autentyczne narzędzie budowania zaangażowania.

 • 3

  Testy modeli przywództwa - indywidualny plan rozwoju

  Indywidualne sesje z coachem omawiające testy uczestników wraz z wyznaczeniem planu rozwoju kompetencji.

 • 4

  Effective Leadership Communication: best practices

  Autentyczna komunikacja daje liderom narzędzie do zarządzania zarówno talentami, własnym potencjałem eksperckim, jak i podnosi wartość organizacji, zwiększając jej przewagę marketingową. Jak kreować własny wizerunek i jak budować na autentycznym przekazie? Czym jest uczenie się od innych i aktywne słuchania w stylu zarządzania liderów? Jakimi sprawnymi narzędziami komunikacyjnymi można zarządzać marką osobistą, żeby stała się wartością dodaną, zwiększającą konkurencyjność na rynku? Jak zarządzać emocjami w komunikacji między sferą JA a sferą JA — Zespół Menedżerów? Na warsztatach uczestnicy poznają praktyczne przykłady oraz skuteczne narzędzia zarządzania komunikacją własną oraz karierą najlepszych talentów w organizacji.

 • 5

  Conflict resolution skills

  Kryzys w przywództwie — nie pytamy, kiedy się zdarzy, ale jak być na niego przygotowanym. Wyzwania związane z klimatem, osłabieniem gospodarczym, kryzysem zarządzania wywołanym zmianami w zespołach – lider w sytuacjach konfliktowych musi umiejętnie mediować ze sobą, zespołem i otoczeniem biznesowym. Jak odpowiednio dobierać metody i style negocjacyjne? Jak wykorzystać swoje najmocniejsze strony w starciu z przeciwnikiem w negocjacjach? Jak skutecznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe i budować środowisko pracy, w którym nie zmniejsza się efektywność, ale rośnie zadowolenie z pracy? Jak dzięki narzędziom negocjacyjnym stawać się lepszym liderem, który inspiruje do zmian? Praktyczny warsztat z prezentacją kilku możliwych scenariuszy kryzysowych.

 • 6

  Diverse Leadership

  Różnorodność zespołów oznacza coś więcej niż genderowe, wiekowe czy narodowościowe zróżnicowanie kadry. Wiąże się ze wzmacnianiem i odkrywaniem takich kompetencji przywódczych, które odsyłają nas do neuroprzywództwa, radzenia sobie z trendami takimi jak quiet quitting w zespołach menedżerskich, umiejętnością wyłapywania i motywowania do rozwoju talentów w organizacji. Tak rozumiana diversity daje liderom realne poczucie, że oferują zespołom poszerzony katalog wartości, dzięki czemu rośnie konkurencyjność na rynku pracy oraz zwiększa się wpływ samego lidera