Nowe wyzwania CEO

Badania wskazują, że od 40% do aż 70% nowo mianowanych menedżerów nie spełnia oczekiwań zarządu.

Największe wyzwania kadry C-level?
 • Budowanie zaangażowanej kadry menedżerskiej
 • Quiet quitting – zjawisko „cichego odchodzenia”, które zaczyna dotykać także kadrę menedżerską
 • Quiet hiring – czyli umiejętność wyłapywania talentów wewnątrz organizacji i właściwe zarządzanie ich rozwojem
 • Presja zespołów i oczekiwanie elastycznych warunków pracy oraz stabilnego priorytetyzowania zadań
 • Kreowanie kadry menedżerskiej odpowiadającej na potrzeby pokolenia Z
 • Skuteczne i terminowe odpowiadanie na sytuacje kryzysowe
 • Kreowanie autentycznej wizji: zrównoważonego rozwoju, diversity & inclusion
 • Zarządzanie zmianą wewnątrz organizacji
 • icon gallup

  Prognozy Instytutu Gallupa wskazują, że wzmacnianie kultury organizacji poprzez skupienie się na zaangażowaniu
  i dobrym samopoczuciu pracowników – szczególnie poprzez wsparcie i szkolenie menedżerów – będzie miało największy pozytywny wpływ na miejsca pracy.

Naszą odpowiedzią na wyzwania kadry C-level jest Master Level Leadership — dedykowany program szkoleniowo-networkingowy dla najwyższej kadry zarządzającej.

Dlaczego warto się z nami rozwijać w Master Level Leadership?
 • W centrum stoi wzmacnianie kompetencji przywódczych oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi do budowania skuteczniejszej komunikacji, lepszego zarządzania własnymi zasobami, efektywniejszego budowania bardziej innowacyjnych oraz zróżnicowanych organizacji
 • Budujemy samoświadomość liderów i rozumienie własnych reakcji oraz mocnych
  i słabych stron — to klucz do sukcesu!
 • Pracujemy z Tobą w kilku sferach kluczowych dla kreowania efektywnego przywództwa, które wznosimy na wyższy poziom — diagnozujemy, dostarczamy wiedzę, narzędzia
  i przykłady rozwiązań, analizujemy osobiste style przywódcze i dajemy Indywidualny Plan Rozwoju kompetencji przywódczych
 • Wyróżnia nas maksymalnie praktyczne podejście z otwierającymi wykładami inspiracyjnymi
 • Dostarczamy rozwiązania, które budują wizerunek i wyróżniający się komunikacyjny styl, ale i przekładają się na wzmocnienie relacji z podwładnymi menedżerami