Idea programu

Transformacja zaczyna się od lidera.

Celem jest nieustanne rozwijanie i dopasowywanie się do zmieniającego się świata, rynku, oczekiwań konsumentów, odbiorców, klientów.

Program Master Level Leadership w swojej idei i u swoich podstaw wykorzystuje ideę Transformative Leadership, która wypływa wprost z naszych doświadczeń EY jako globalnej firmy nastawionej na nieustanny rozwój.

Transformacja nie zaczyna się od pomysłu. Nie zaczyna się od innowacji technologicznej. Transformacja zaczyna się od nastawienia na rozwój. Jako EY Academy of Business czerpiemy z doświadczeń globalnej firmy, ale nie poprzestajemy na raz zdobytych kompetencjach i sprawdzonych zestawach umiejętności, zachowań czy szkoleń.

Każdego dnia analizujemy, z czym mierzą się przedsiębiorcy, jakie wyzwania pojawiają się na rynku, w otoczeniu biznesowym czy w samych organizacjach. Bo chcąc wspierać firmy i ich liderów w rozwoju, musimy szukać najlepszych odpowiedzi na wyzwania jutra. Wierzymy, że inspirowanie do zmian staje się dziś najlepszą odpowiedzią na nieprzewidywalność zmian wokół.

Master Level Leadership z wbudowaną w swoim DNA ideą Transformative Leadership zmienia na poziomie percepcji strategiczne nastawienie do motywowania, inspirowania, reagowania na zmienne wokół, wyzwania zamieniając w możliwości. Wspólnie chcemy budować lepszy świat, skuteczniej działające zespoły, odpowiedzialny społecznie biznes.

„Proces transformacji organizacji nie zaczyna się ani się nie kończy. To właśnie sprawia, że liderzy muszą być blisko swoich pracowników i doskonale rozumieć rynek, na którym działają, by w porę zauważać nadchodzące zmiany i odpowiednio się do nich adaptować. Celem staje się budowanie odpowiednich zespołów, które pozwolą organizacji odnaleźć się w przyszłości i to właśnie w takiej, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć”.

Krzysztof Witkowski 1 modified

Krzysztof Witkowski
Partner, EY Academy of Business